Atvainojiet, m�s kaut ko remont�jam...

Pam��iniet �eit, kam�r atrisin�sim probl�mu.