Ja vēlies apskatīt savas galerijas viesus, šī iespēja ir jāabonē.
Savu apmeklētāju saraksta abonēšana uz 3 mēnešiem maksā tikai 0,60Ls.
Ievadi atslēgu*:  
Atslēgu vari iegūt, nosūtot SMS ar tekstu iauto uz tālruņiem:
157 (LMT, TELE, BITE abonentiem).
Maksa par pakalpojumu: 0,60Ls (iesk. PVN)
$uname fotogalerijas 50 beidzamie apmeklētāji:"; $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija_visitors WHERE gid='$ko' ORDER by datums DESC LIMIT 100") or die("Error: ".mysql_error()); $y=0; while ($x=mysql_fetch_array($res) AND ($y <= 50) ) { if (!in_array($x[uname],$apmekletaji)) { $apmekletajiip[$y]=$x[ip]; $apmekletajid[$y]=$x[datums]; $apmekletaji[$y++]=$x[uname]; } } foreach ($apmekletaji as $key => $value) { if ($value=='viesis') { $value=$apmekletajiip[$key]; echo "$value $apmekletajid[$key]
"; } else { echo "$value $apmekletajid[$key]
"; } } closetable(); } $u=$ko; mm(5); } if (!isset($order)) { $order = 'time'; } switch ($order) { case "time": $o=' datums DESC, uname ASC'; break; case "uname": $o=' uname ASC, datums DESC'; break; default: die("Hmm, kļūdina notikusi, ziņo iauto@iauto.lv !!!");break; } $txt = strip_tags($txt); $txt = trim ($txt); $u = strip_tags($u); $numurs = (int) $numurs; /* if ($admin) { print '
';
	print_r ($_POST);
	print_r ($_COOKIE);
	print '
'; } */ if ($del=='yes' && $numurs && $u==$uname && $id) { mysql_query("DELETE FROM ugalerija_com WHERE uname='$uname' AND foto='$numurs' AND id='$id'") or die("Error: ".mysql_error()); } if ($txt && $numurs && $u) { $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija_com WHERE uname='$u' AND foto='$numurs' AND ip='$ipadrese' AND txt='$txt' AND autors='$uname'") or die("Error: ".mysql_error()); if (!mysql_num_rows($res)) { $res=mysql_query("INSERT ugalerija_com SET uname='$u', datums=now(), foto='$numurs', ip='$ipadrese', txt='$txt', autors='$uname'") or die("Error: ".mysql_error()); } else { ?> $u fotogalerija"; closetable(); mm(5); ?>"; echo ""; echo ""; if ($u && $u==$uname) { echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija_com WHERE uname='$u' AND foto='$numurs' ORDER by datums DESC") or die("Error: ".mysql_error()); if (mysql_num_rows($res)) { while ($x=mysql_fetch_array($res)) { echo ""; echo ""; echo ""; } } if (isset($user)) { ?>"; echo ""; echo ""; ?>"; $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija WHERE uname LIKE '$u'") or die("Error: ".mysql_error()); $skaits=mysql_fetch_array($res); $skaits=$skaits[skaits]; for ($x=1;$x<$skaits;$x+=4) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
"; echo ""; echo "
"; opentable(); $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija_visitors WHERE gid='$uname' AND bilde='$numurs'") or die("Error: ".mysql_error()); $skaits=mysql_num_rows($res); echo "
Šis foto (kopš 2005.gada 11.maija) apskatīts {$skaits} reizes.
"; echo "Tavas galerijas beidzamie 50 apmeklētaji"; echo "
"; closetable(); echo "
"; echo "1)?($numurs-1):1).">"; echo "            "; echo ""; echo "
$x[autors]$x[datums]"; if ($uname == $u) { echo " $x[ip] DEL"; } echo "
$x[txt]
Tavs komentārs:
"; mm(5); echo "

";cik_komentaru($x); echo "

";cik_komentaru(($x+1)); echo "

";cik_komentaru(($x+2)); echo "

";cik_komentaru(($x+3)); echo "

Apskatīt visas galerijas     Nosūti i-Pastu
Pēdējo reizi redzēts iAuto portālā: "; echo "Labot/izveidot fotogaleriju"; ?>
Visi iAuto lietotāji, kuriem ir izveidotas galerijas"; print "
Šķirot: "; print (($order=='time')?"":"")."[Pēc izveidošanas/papildināšanas laika]".(($order=='time')?"":"")." "; print (($order=='uname')?"":"")."[Pēc lietotāja vārda]".(($order=='uname')?"":"").""; print "
"; mm(); print "
"; echo "Visi "; for ($x=ord("a");$x<=ord("z");$x++) { echo "".chr($x)." "; } echo "Citi "; print "
"; mm(); if ($burts >= 'a' AND $burts <='z' AND strlen($burts)==1) { $w = " AND uname LIKE '$burts%' "; } elseif ($burts == '*') { $w = " AND (uname LIKE '0%' OR uname LIKE '1%' OR uname LIKE '2%' OR uname LIKE '3%' OR uname LIKE '4%' OR uname LIKE '5%' OR uname LIKE '6%' OR uname LIKE '7%' OR uname LIKE '8%' OR uname LIKE '9%' OR uname LIKE '-%' OR uname LIKE '\_%') "; } else { $w =''; } if (!$start) { $start=0; } $limit=30; $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija WHERE 1 $w ORDER by $o") or die("Error: ".mysql_error()); $pavisam = mysql_num_rows($res); $b=""; for ($x=0;$x<$pavisam;$x+=$limit) { $b .= "".($x+1)."-".(($x+$limit<$pavisam)?($x+$limit):($pavisam))."  "; } echo "
".$b."
"; mm(); echo "
Labot/izveidot fotogaleriju
"; mm(); $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija WHERE 1 $w ORDER by $o LIMIT $start,$limit") or die("Error: ".mysql_error()); ?>"; } echo ""; $y++; if ($y>=3) { $y=0; echo ""; } } if ($y) { for ($z=$y;$z<3;$z++) { echo ""; } echo ""; } ?>
"; $u_res=mysql_query("SELECT user_avatar FROM users WHERE uname LIKE '$x[uname]' LIMIT 1") or die("Error: ".mysql_error()); list($u_x)=mysql_fetch_array($u_res); $add=getimagesize("images/forum/avatar/$u_x"); echo "
"; echo "$x[uname]

$x[datums]
Labot/izveidot fotogaleriju"; } closetable(); include "footer.php"; function cik_komentaru($numurs) { global $u; $res=mysql_query("SELECT * FROM ugalerija_com WHERE uname='$u' AND foto='$numurs'") or die("Error: ".mysql_error()); $x=mysql_num_rows($res); if ($x) { echo "($x)"; } else { echo ""; } } function image_exists($img,$small='') { if (file_exists($img)) return $img; else return ("images/empty{$small}.jpg"); } ?>