Vārdadienas svin:
Egils, Egīls, Nauris


Privātās galerijasLasītāju atsauksmesNoderīga informācijaLasītāju pieredzeTV&Video zonaTestu zonaAutosporta zona
Latvijas trasesPolicijas zonaAbsurdi un nejēdzībasIzklaides zonaSatiksmes drošībaLasītāju zonaKomerctransporta ziņas
:: Sludinājumi


Auto tirdzniecība
Auto noma

:: Citas lietas


Notikumu kalendārs
Latvijas auto klubi
Līzings un kredīti

:: 


Par iAuto
Ziņu meklētājs
Iesūti savu ziņu
Iesūti CP pārkāpumu


:: Populārākie rakstiApdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes


Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs firmas «BCDE» eksperts Ēriks Griģis.
Tavs vārds*:  
E-mail:  
Tavs Jautājums*:  
Lūdzu rakstiet latviešu burtiem! Drīkst lietot tādus tagus kā <b><i><u>
Ievadi, skaitļu 3 un 9 summu*:
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!

Uzdotie jautājumi un atbildes (svaigākie pirmie)Kas notiek, ja nesamaksā ceļu policistu uzliktos sodus un no uzlikšanas brīža ir pagājis gads? Vai atņem tiesības? (TA mašīnai netiks ieta)
Atbilde:
Ēriks Griģis:

No LAPK
"...
299.1 pants. Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpilde lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē Par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē uzliktais naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no soda uzlikšanas dienas. Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts:
1) izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
2) veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;
3) veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko apskati un reģistrēt to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;
4) ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas. Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda samaksai. Ja naudas sods nav samaksāts šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. Lēmuma piespiedu izpilde notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
...
149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,— uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.
..."

No MK noteikumiem Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"
"...
11. Aizliegts izsniegt jebkādu vadītāja apliecību un atļauju personai:
11.1. kurai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (vai noteikts aizliegums tās iegūt);
...
11.3. kura uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē nav samaksājusi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
..."


Uvažaemij k-din Grigis.ja zametil povreždenija na nižnej 4asti perednego bampera a/m vijdja iz magazina na a/stojanke.o 4em soobs4il v dorožnuju policiju.V BAN v vozmes4enii stahovki KASKO mne otkazali,motiviruja tem,4to povrezdenija polu4eni nahodjasj v dviženii,a nev stoja4em položenii.kak mne teperj postupaty?
Atbilde: Ēriks Griģis:

1. Jāprasa BAN, lai sniedz pierādījumus, kāpēc viņi lemj savādāk.
2. Prasiet, lai Jūs iepazīstina ar atlīdzības lietas materiāliem un rakstiski Jums izsniedz atteikuma pamatojumu.
3. Tad tiesā iesniegt prasību BAN atlīdzināt KASKO apdrošināto risku.
4. Pievienot iesniegumam tiesā autotehniskā eksperta slēdzienu, kas apstiprina iegūto bojājumu cēlonību.

Ja runa ir par apdrošināšanas sabiedrības patvaļu, iespējams, Jums nepieciešams jurista atbalsts.


Vai OCTA CSNg apdrošinātāju atlīdzības lietā kā atlīdzības pamatojums var būt tikai apdrošinātāja autoservisa sastādīta tāme kā zemākās cenas piedāvājums bez jebkāda sastādītāja paraksta? Vai apdrošinātājam atlīdzības noteikšanā nevajadzētu izmantot arī cietušās personas izvēlētā servisa sastādīto tāmi, ja cietusī persona ir iesniegusi iesniegumu apdrošinātājam ar lūgumu norīkot veikt remontdarbus savā izvēlētajā servisā, pievienojot arī autoservisa eksperta sastādīto tāmi ? Vai apdrošinātājs ir tiesīgs atlīdzības lēmumā norādīt, ka, ja cietusī persona veiks remontdarbus sevis izvēlētā autoservisā, no atlīdzības summas noņems PVN? Vai tomēr atlīdzības lietā izmaksājamā summa veidojas no eksperta zaudējumu aprēķina un atlīdzības lietā šādam aprēķinam jābūt?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

1. PVN noņem, ja atlīdzības saņēmējs nav PVN maksātājs-visbiežāk, privātpersona, kura atlīdzību pieprasa naudā. Tas attiektos arī uz servisu, ja minēto faktu var noteikt. Bet neattiecas uz jebkuru servisu, ja tomēr apdrošinātājs sava eksperta aprēķināto atlīdzību pārskaita servisam.
Ja automobili remontēs apdrošinātāja noteiktā remontservisā, tad eksperts remonta tāmi sastāda un salīdzina ar servisa sastādīto, ja ir jāpārliecinās par remonta ekonomisko pamatotību attiecībā uz servisa piestādītās tāmes atbilstību jeb ticamību (VII).
Citos gadījumos eksperts remonta tāmi nesastāda, bet pārbauda servisa atsūtīto (VIII).
No „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika” www.ltab.lv/...
" ...
VII. Tehnisko ekspertīžu izmantošana zaudējumu novērtēšanā
...
36. Pirms transportlīdzekli remontē ar apdrošinātāju vai Biroju saskaņotā remontuzņēmumā, apdrošinātājam vai Birojam jāievēro šādi nosacījumi:
36.1. ja transportlīdzekļa paredzamā remonta izdevumu summa ir mazāka vai nepārsniedz par 15% tehniskajā ekspertīzē aprēķināto zaudējumu summu, tad remontuzņēmuma paredzamo remonta izdevumu tāme ir akceptējama;
36.2. ja transportlīdzekļa paredzamā remonta izdevumu summa pārsniedz par 15% tehniskajā ekspertīzē aprēķināto zaudējumu summu, tad tehniskajam ekspertam:
36.2.1. jāveic tehniskās ekspertīzes pārbaude;
36.2.2. jāveic remontuzņēmuma sagatavotajā tāmē paredzamo remonta izdevumu atbilstības apskates protokolā fiksētiem bojājumiem pārbaude.
...
VIII. Eksperta rīcība citos zaudējumu novērtēšanas gadījumos
38. Pirms transportlīdzekli remontē ar apdrošinātāju vai Biroju saskaņotā remontuzņēmumā, apdrošinātāja vai Biroja eksperts sagatavo eksperta atzinumu par remonta ekonomisko pamatotību. Apstiprinot transportlīdzekļa bojājumu novēršanai paredzamo izdevumu summu, eksperts vienlaicīgi apliecina, ka transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski pamatots. Atzinumu sagatavo, izvērtējot:
38.1. bojātā transportlīdzekļa fotogrāfijas, kas noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
38.2. remontuzņēmuma sagatavoto transportlīdzekļa bojājumu novēršanas paredzamo izdevumu tāmi, kurā atspoguļoti apskates laikā konstatētie ceļu satiksmes negadījumā radušies transportlīdzekļa bojājumi.
..."

2. Eksperta remonta tāmi neprasa arī MK noteikumi Nr.251
" Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi". Tikai strīdīgos gadījumos ekspertam sava sastādītā remonta tāme ir jāiesniedz LTAB.
Ja cietušais pats izvēlās remonta servisu, tad tas ir jāsaskaņo ar apdrošinātāju un jāpamato kāpēc apdrošinātāja piedāvātais serviss viņam nav pieņemams. Pēdējais vārds servisa izvēlē (64.p.) pieder apdrošinātājam.
www.ltab.lv/...
" ...
64. Ja transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski pamatots un tehniski iespējams, transportlīdzekļa īpašnieks eksperta atzinumā norādīto zaudējuma atlīdzību var saņemt naudā vai pēc saskaņošanas ar apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju var izvēlēties remontuzņēmumu, kas labos ceļu satiksmes negadījumā bojāto transportlīdzekli.
64.1. Pirms transportlīdzekli remontē ar apdrošinātāju vai Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju biroju saskaņotā remontuzņēmumā, apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja eksperts izvērtē fotogrāfijas un remontuzņēmuma tāmi, kurā atspoguļoti apskates laikā konstatētie ceļu satiksmes negadījumā radušies transportlīdzekļa bojājumi. Ja apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja eksperts konstatē, ka transportlīdzekļa bojājumu novēršanas izdevumi atbilst ceļu satiksmes negadījumā iegūtajiem transportlīdzekļa bojājumiem, sagatavo atzinumu par remonta ekonomisko pamatotību.
..."

3. Strīdus gadījuma izskatīšanā tiesā Jūsu izvēlētā servisa tāmei būs nozīme, ja Jūsu serviss būs autorizēts atbilstoši automobiļa markai, tāmi būs sastādījis servisa apdrošināšanas eksperts-mehāniķis ar atbilstošu kvalifikāciju un tāmē būs ievēroti ekspertīzes principi, kurus Jums uzrakstīju abu tiesību aktu interneta adresēs un prasībai tiesā būs atbilstība OCTA likumam vai civillikumam, tā būs pamatota ar likumu par apdrošināšanas līgumu.


Sakiet, lūdzu, kā pareizi griezt stūri?
Atbilde: Ēriks Griģis:

1. Braucot taisnā virzienā ir pareizi jātur stūre (kreisā roka uz plkst.10:00, labā uz 14:00), lai ar abām rokām veiktu stūres rata pagriešanu kursa ieturēšanai, apbraukšanai, apsteigšanai, apdzīšanai.
2. Veicot pagrieziena manevru, izšķir divus stūres griešanas paņēmienus.
2.1. Vilkšana un padošana.
Veicot manevru un griežot stūres ratu brauciena laikā, kad vienlaicīgi ar abām rokām to sagriezt ir nepietiekami, stūre ir jāvelk,ar attiecīgo roku griešanas virzienā, nevis jāgrūž (jāstumj)! Vadītājs nedrīkst ar vienu roku grūst stūri pāri augšējam stūres rata ass viduspunktam. Stūre ir jāvelk atbilstoši tās griešanas virzienam ar kreiso vai labo roku no augšas uz leju.
Piemērs.
Kreisais pagrieziena manevrs krustojumā.
Vispirms stūre jāgriež rokas neatraujot no stūres rata. Ja tā nav iespējams pietiekoši sagriezt automobili, tad, griežot vairāk stūri pa kreisi, vadītājs pārņem kreiso roku stūres augšdaļā un velk to uz leju. Ja nepieciešams pagriezt vēl vairāk, tad pieļaujams ar labo roku padot stūres ratu kreisajai rokai līdz stūres augšdaļai un tālāk vilkt to ar kreiso roku uz leju. Atceramies, ka jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem pilns stūres pagrieziena leņķis no vidusstāvokļa uz sāniem līdz galam būs kādi 1,2-1,5 apgriezieni.
Stūres rata griešanu ar labo roku kreisajā pagriezienā tā, ka roka šķērso augšējo stūres loka viduspunktu (labajā pagriezienā - otrādi), sauc par stūres stumšanu un tas ceļu satiksmē citās valstīs ir aizliegts, izņemot Latviju.
Attiecīgi pareizi arī jārīkojas vadītājam, veicot labo pagriezienu. Domāju, ka apdrošinātāji gan Latvijā pratīs novērtēt vadītāja pareizu stūres griešanu ar regresa prasību pret CSNg zaudējumus nodarījušo vadītāju.
2.2. Roku pārņemšana krustiski.
Braucot stāvvietā, lēni izbraucot no tās, veicot manevrus ar nelielu rādiusu, kad nenostrādās drošības spilveni, rokas drīkst pārņemt, mainot tās krustiski vienu virs otras.
Aizliegts rokas krustot, vadot automobili ceļu satiksmē!


Sakiet, lūdzu, kā varu zināt, ka apdrošinātāju eksperts ir tiesīgs pārstāvēt apdrošinātāju CSNg, kurā iekļuvu ar savu auto un/vai mana auto remonta tāmes sastādīšanā?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Pēc noslēgtā līguma ar apdrošināšanas sabiedrību. Prasiet līguma kopiju vai apdrošinātāju izziņu, ka pamatojoties uz līgumu nr. ... no datuma ... konkrētais eksperts, vārds, uzvārds, personas kods, veic apdrošināšanas sabiedrības ... pasūtījumus, piemēram, CSNg analīzē, vadītāju atbildības pakāpes noteikšanā, remonta tāmes sastādīšanā, u.c..Sveiki! Man tāds jautājums. Vai Itālijā ir pieejami tranzīta nummuri un ko maksā? Ja nav - tad ja auto reģistrēts uz mana vārda(ar IT numuriem), kas jādara lai aizbrauktu uz LV saviem spēkiem?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Šis process Jums jānoskaidro Itālijā uz vietas. Svarīgi, lai izbraucot Jums būtu OCTA apdrošināšanas Zaļā karte, kas derīga visās tranzīta valstīs līdz Latvijai un arī Latvijā.


sods par brauksanu bez tiesibam atkartoti gada laIKA
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Te būs no LAPK:
"... Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,— uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:
1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);
2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.
Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja:
1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);
2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, — transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm un uzliek naudas sodu četrsimt latu apmērā.
..."


Cik ilgi ir atlauts Latvija uztureties ar Anglija registretu auto??
Atbilde: Ēriks Griģis:

Lai Jums atbildētu, ir vēl kas no Jums jāuzzin. Jums to pajautās, ja piezvanīsiet pa informatīvo tālruni 67025777.


Vai Anglija iegutu vaditaja apliecibu var latvija apmainit pret LV vaditaja apliecibu?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Jā, var!


Vai no OCTA likuma ir izņemts punkts par regresa prasību pret vadītaju, ja tas avāriju izraisijis aiz rupjas neuzmanības (piem. sarkanā gaisma). vismaz octa likumā tādu punktu neatradu, ja nu vienīgi: ''4) personu, kura zaudējumu nodarījusi ar ļaunu nolūku;''. Vai rupju neuzmanību varētu traktēt kā ļauns nolūks?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Rupja neuzmanība tiek pielīdzināta ļaunprātīgai rīcībai, kuras pamatā ir ļauns nolūks.
OCTA likumā "rupjas neuzmanības" vietā izmantots "ļauns nodoms".

Agresīva braukšana ir ļaunprātīga rīcība ar ļaunu nolūku.


Kad būs nākošie kursi 95 kodam?
Atbilde: Ēriks Griģis:

Sākums 12.03. 2011. Rīgā.
Novietojot auto stāvvietā nedaudz piespiedu blakus stāvošā auto buferi. Šis auto stāv vismaz no rudens, uzzināju, ka TA viņam nav no 2009.gada un otra bufera puse "izārdīta". Tieši tajā brīdī garām brauca pašvaldības policija, kas apstājās un pierakstīja manus datus un otrās a/m valsts nr. Aktu nesastādīja.Viņi uzzināja otrās a/m īpašnieka adresi. Kā pareizāk rīkoties? Braukt un meklēt tā "lūžņa"īpašnieku?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

1. Paziņot policijai.
2. Paziņot savam OCTA apdrošinātājam par notikušo CSNg.36.panta 6. daļa nosaka
"(6) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs piecu dienu laikā, skaitot no dienas, kad apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam saskaņā ar šā panta otrās daļas 2.punktu paziņots par apdrošināšanas gadījumu:
1) veic ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa apskati;
2) ir tiesīgs neveikt ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa apskati, par to rakstveidā informējot personu, kura paziņojusi par apdrošināšanas gadījumu."

Tātad pienākums veikt apskati ir apdrošinātājam - Norādu apskates adresi un gaidu "ciemos".

Atbilde: Ēriks Griģis:

Tas attiecas uz vainīgo!
Jūs esiet vainīgais?
Ja cietušais, tad meklējiet sev atbilstošo likuma punktu!
Apmeklējiet manas lasītās lekcijas par OCTA! Tur uzzināsiet sev nepieciešamo!


Labdien! Vai kādos normatīvajos aktos ir noteikts, ka veicot atkārtotu automašīnas tehnisko apskati, drīkst pārbaudīt iepriekšējā norādītos defektus? Vai veic pilnu TA?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

No MK noteikumiem Nr. 466. "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

"...
10. Atkārtotās pārbaudes laikā tiek kontrolēta to trūkumu vai bojājumu novēršana, kas konstatēti pamatpārbaudē. Ja transportlīdzeklim pēc pamatpārbaudes ir radušies citi acīmredzami trūkumi vai bojājumi vai objektīvu iemeslu dēļ šos trūkumus vai bojājumus nebija iespējams konstatēt pamatpārbaudē, inspektors tos novērtē.
..."


Labdien! Intreseja tada lieta bija auto avarija, braucu pa galveno ielu un man no mazak svariga cela kur stav stop zime izgrieza prieksa autovaditajs nepaspeju pat nobremzet un ietriecos aizmugurejas durvis! Autovaditajs vel uzrakstija dokumentu lai noteiktu atruma ekspertizi jau 4 menesus ka bez masinas par to kads atmaksa ka radusies papilizdevumi? Un ko vislab butu darit??
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Iesniegt tiesā prasību automobiļa īpašniekam atlīdzināt zaudējumus.


Noticis Ceļu satiksmes negadījums. Šaurā vietā izmainoties aizķērāmies ar spoguļiem. LTAB "Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpes noteikšana"8.2.1 pamatsituācija, pušu atbildības pakāpes 50% 50%. Mana auto spogulis pieliecās, bojājumu nav. Otras puses auto saplīsa spoguļa plastmasas ietvars.
Tika sastādīts saskaņotais paziņojums.
Kuras puses apdrošinātājam jāiesniedz mans saskaņotā paziņojuma eksemplārs. Kā minēju, manam auto bojājumu, līdz ar to arī zaudējumu nav.
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Savam apdrošinātājam! Pamatojums - 36. panta 5. punkts.
No OCTA likuma:
" ...
36.pants. Paziņošana par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos
(1) Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām ir šādi pienākumi:
1) veikt visus iespējamos pasākumus, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiksētu ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, kā arī novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
2) saglabāt un uzrādīt bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc ceļu satiksmes negadījuma, līdz laikam, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā ir fiksēti mantai nodarītie bojājumi vai saņemts atteikums veikt bojātās mantas apskati;
3) sniegt informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam pēc tā pieprasījuma.
(2) Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums nekavējoties (tiklīdz tas iespējams) paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam šādā veidā:
1) ja transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, viņš iesniedz apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu. Pieteikumam pievieno aizpildītu saskaņoto paziņojumu, ja ceļu satiksmes negadījuma apstākļi fiksēti, izmantojot saskaņotā paziņojuma veidlapas;
2) ja transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kura nepretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, viņš iesniedz apdrošinātājam, ar kuru noslēgts civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, vai, ja tāda nav, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam aizpildītu saskaņoto paziņojumu gadījumā, kad ceļu satiksmes negadījuma apstākļi fiksēti, izmantojot saskaņotā paziņojuma veidlapas, vai rakstveidā informē par ceļu satiksmes negadījumu, ja ceļu satiksmes negadījuma apstākļus fiksējusi Valsts policija.
...
(5) Ja apdrošinātājs, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, nav zināms vai ja tāda nav, šajā pantā minētajām personām ir pienākums vērsties Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā vai pie jebkura apdrošinātāja. Attiecīgais apdrošinātājs, sazinoties ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju, noskaidro, kam paziņot par apdrošināšanas gadījumu vai iesniegt pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu, un par to nekavējoties informē attiecīgo personu.
..."


Vai satiksmes negadījumā iesaistīto automašīnu vadītāji drīkst sastādīt saskaņoto paziņojumu ja vaina ir abpusēja.
Atbilde: Ēriks Griģis:

Drīkst!
Tikai viņi nav vainīgi, bet gan iesaistīti un abpusēji atbildīgi par notikušo!


Apdrošinātājs Jūs maldina!
Atbilstoši OCTA likumā noteiktajam, apdrošinātājam vajag noteikt zaudējumus nodarījušo transportlīdzekli. To nosaka pats apdrošinātājs.
_____________________________________
Paldies apr atbildi, mazliet paturpiniet...
Tātad, ja apdrošinātājs policijas noteikto vainīgo par tādu neatzīst....... sākas tiesvedība utt ?

Šajā konkrētajā negadījumā ir iznīcināti 2 atomobiļi un izskatās, ka apdrošinātājam ir izdevīgāk sākt tiesāties...

Atbilde:
Ēriks Griģis:

Tieši tā!
Jūs esat teicams skolnieks!

Skaidrojums.
Jūs varat piekrist apdrošinātājam un neuzsākt nekādu tiesvedību!


Kā mainās bonus malus klase, ja iedevu savu auto kādam - piemēram kolēģim, kurš izraisīja avāriju (neievēroja zīmi "dodiet ceļu"), kā arī viņam konstatētas promiles, bija tiesa, atņemtas tiesības. Man, kā auto īpašniecei, mainās noteikumi OCTA apdrošināšanai?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

Iepriekšējā Bonus/Malus klase tiek pazemināta automobiļa īpašniekam procentuāli atkarībā no iestājušos apdrošināšanas gadījumu skaita gadā un apdrošināšanas dienu skaita. Ja B/M klase pazeminās, tad OCTA apdrošināšanas prēmija slēdzot nākošo un turpmākos līgumus attiecīgi paaugstinās.
Informācijai:
www.ltab.lv/...Kad būs tuvākie kursi profesionālā [95] koda iegūšanai?
Atbilde:
Ēriks Griģis:

1. Rīt, 04.03.2011. plkst.13:00 Rīgā.
2. 07.04.2011 plkst. 9:00 Kurzemes pusē.